Overheveling onderhoud basisscholen

Overheveling onderhoud basisscholen wordt vanaf 2015 een feit. Het buitenonderhoud van basisscholen wordt overgedragen van de gemeenten naar de schoolbesturen van basisscholen. Daarbij gaat het om het budget voor het buitenonderhoud en aanpassingen aan het schoolgebouw. De gemeenten blijven wel verantwoordelijk voor uitbreiding en nieuwbouw van basisscholen.

Dit wetsvoorstel van staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is begin 2013 geaccepteerd door de ministerraad. Door de verantwoordelijkheid bij de basisscholen zelf te leggen kan besluitvorming sneller plaatsvinden. Daarbij vermindert deze oplossing administratieve lasten.

 

Schoolbesturen: ‘we missen de expertise’

De Algemene Rekenkamer heeft eind 2013 een brief gestuurd aan de Tweede Kamer, waarin ze enkele risico’s over het wetsvoorstel uitspreken. Ze benoemen daarin het gebrek aan expertise bij schoolbesturen. Op verschillende gebieden komen vragen naar boven:

  • Financieel: ‘Is deze investering nog verantwoord?’
  • Bouwkundig: ‘Welke werkzaamheden moet ik nu laten uitvoeren?’
  • Aanbesteding: ‘Hoe en aan wie besteed ik dit het beste uit?’

Onderhoudsplan voor basisscholen: Altijd Achterberg

Wij willen basisscholen helpen bij het onderhouden van hun gebouw. Daarvoor bieden we een onderhoudsabonnement aan. We stellen een plan op voor het onderhoud, waarin we werkzaamheden specificeren, de kleuren en soorten verf die we gaan gebruiken en het bedrag dat maandelijks betaald wordt. Het is ook mogelijk dat we het plan opstellen zonder vaste financiering en dat we na elke onderhoudsbeurt een aparte rekening opmaken.

We zijn ervaren in schilderen, glaszetten en wandafwerking. Daarmee kunnen we het volledige buitenonderhoud van basisscholen op ons nemen. Mochten er eventueel werkzaamheden nodig zijn die we niet zelf kunnen uitvoeren, dan zorgen wij voor een onderaannemer die dat op zich neemt. Zo heeft u alleen contact met ons en bent u ervan verzekerd dat al het nodige gebeurt.

Hoofdaannemer door VCA** certificaat

Ons VCA** certificaat laat zien dat we als aannemer veilig en betrouwbaar werken. Hiervoor is onze manier van werken beoordeeld op de aspecten veiligheid, gezondheid en milieu. De twee sterren geven aan dat deze aspecten niet alleen op de werkvloer zichtbaar zijn, maar dat ze vastgelegd zijn in ons beleid en in de organisatie. Daarom mogen we hoofdaannemer zijn van projecten en kunnen we het onderhoud volledig op ons nemen.