MVO

MVO – Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wij vinden maatschappelijk ondernemen belangrijk. In alles wat wij doen houden wij milieu en mens in gedachten. Dit doen we niet alleen in woord, maar ook in daad. Sinds enkele jaren zijn we ISO 26000 gecertificeerd. ISO 26000 is de ISO norm voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarnaast worden we ook ISO 14001 gecertificeerd. Dit is de ISO norm voor milieumanagement.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Achterberg Schilders & Onderhoud is maatschappelijk betrokken. Wij hebben oog voor menselijke aspecten buiten het bedrijf. We steunen verschillende doelen met een duurzaam karakter. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat medewerkers ondersteuning bieden aan maatschappelijke activiteiten.

CO2 uitstoot terugdringen

Achterberg Schilders & Onderhoud werkt CO2 neutraal. Wij doen er dan ook alles aan om de uitgifte van CO2 zoveel mogelijk te beperken. Begin 2019 zijn wij in ons nieuwe pand getreden. Dit pand is voorzien van de modernste en nieuwste maatregelen op het gebied van energiebesparing. Op het dak zitten honderden zonnepanelen en ook maken wij gebruik van warmtepompen. De CO2 uitstoot die wij niet kunnen voorkomen proberen wij zoveel mogelijk te compenseren.

Voor iedereen kansen op de arbeidsmarkt

Wij willen niet alleen de CO2 uitstoot verminderen, maar ook bijdragen aan een goed leef- en werkklimaat. Zo hebben wij een beleid voor de inzet van medewerkers met een achterstand op de arbeidsmarkt.  Op deze manier bieden wij werkzoekenden, arbeidsgehandicapten, vluchtelingen en schoolverlaters weer een kans op een baan.