ISO-certificering

Alles goed voor elkaar met ISO certificeringen

Achterberg Schilders & Onderhoud hecht groot belang aan kwalitatief goede producten en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Daarom hebben wij het ISO 26000 certificaat behaald. Dit certificaat biedt ons houvast, het zijn internationale richtlijnen die zijn opgezet door 94 landen.

Met ISO 26000 kunnen wij als onderneming laten zien hoe we bijdragen aan MVO. Daarmee kun je als onderneming focus aanbrengen in je activiteiten. De certificering helpt om MVO te implementeren binnen de organisatie. In het komende jaar willen we hier progressie mee boeken door ook het ISO 14001 certificaat te behalen. Deze certificering gaat een stap verder, daarmee kunnen we nieuwe kansen voor de onderneming koppelen aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bijkomend voordeel is dat managementsystemen makkelijker geïntegreerd kunnen worden binnen de organisatie.

Certificaten zijn een goed communicatiemiddel om te laten zien dat we bewust zijn van onze ‘milieuprestaties’.

NEN ISO26000
Achterberg Schilders Onderhoud NL
MVO
sbb w
VCA**