Brief mevrouw Jansen

Onlangs ontvingen wij een brief van mevrouw Jansen, waarin ze ons bedankt voor het schilderwerk en ander onderhoud. Ze had een folder van ons ontvangen over onderhoudswerk. Met haar brief wil ze aangeven dat ze is verhuisd en onze diensten niet langer nodig heeft. We hebben tientallen jaren het onderhoud van haar woning verzorgd.

“Van harte wil ik u en uw medewerkers danken voor de goede service die ik ondervonden heb en wens u en hen in de toekomst weer goede ervaringen toe. Ik houd een goede herinnering over aan de werkzaamheden inzake het onderhoud van mijn woning.”

Met welgemeende groet en hoogachting sluit mevrouw Jansen haar brief af. We zijn blij om te horen dat ze een goede herinnering overhoudt aan ons werk. Bedankt, mevrouw Jansen, voor uw jarenlange trouw aan Achterberg Schilders.

Brief mevrouw Jansen