Restauratie gebouw Geneeskundige Dienst op het Enka-terrein in Ede